Zakład Ulic i Transportu
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Zakład
Ulic i Transportu

Działalność zakładu

Zakład Ulic i Transportu zlecenia na roboty i usługi uzyskuje w przeważającej części w drodze zamówień publicznych od gminy Świętochłowice jako generalny wykonawca.

Realizujemy również szereg zadań związanych z utrzymaniem, modernizacją, zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych, drogowych i pieszych. Wykonujemy zarówno prace zlecone przez Właściciela (Miasto Świętochłowice) jak i komercyjne. Budujemy nowe obiekty drogowe, przeprowadzamy remonty kapitalne i częściowe ulic, chodników, placów i parkingów. Zajmujemy się zimowym utrzymaniem infrastruktury drogowej i pieszej oraz całorocznym utrzymaniem zieleni. Świadczymy usługi w zakresie robót rozbiórkowych. Dysponujemy również stacją paliw, prowadząc koncesjonowany obrót paliwami ciekłymi. Posiadamy zaplecze warsztatowo-mechaniczne oraz dwa parkingi strzeżone.