O nas

O nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych musimy odnieść się do jej historii. Firma matka MPGK Świętochłowice założona została w 1952 roku. Następnie w 1999 roku na mocy ustawy o gospodarce komunalnej została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Świętochłowice. W roku 2018 została utworzona firma „córka” o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o. o.

Władzami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

MPUK w Świętochłowicach pracuje na rzecz utrzymania czystości i porządku w mieście oraz w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia jego mieszkańców, bez względu na porę roku czy pogodę. Zmaga się z kurzem, odpadami, zniszczoną nawierzchnią, śniegiem i lodem. Co dzień można spotkać pracowników firmy na ulicach, placach budowy, skwerach i parkach .

Zakładami branżowymi są:

Zakład Oczyszczania Miasta

 • odbiór opadów
 • letnie oczyszczanie ulic placów, chodników i przystanków komunikacji miejskiej
 • współdziałanie z zakładem usługowo remontowym w zakresie zimowego oczyszczania ulic, placów i chodników
 • likwidacja dzikich wysypisk

Zakład Usługowo Remontowy

 • budowa dróg, ulic i chodników oraz innych elementów małej architektury,
 • naprawa i bieżące utrzymanie dróg, ulic i chodników,
 • remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów,
 • roboty inżynierii ruchu drogowego,
 • roboty budowlane i wykończeniowe,
 • roboty rozbiórkowe budynków i obiektów budowlanych,
 • zimowe oczyszczanie ulic, placów, chodników,
 • rekultywacja terenów,
 • usługi transportowe i sprzętowe,
 • sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów samochodowych,
 • naprawa i remonty środków transportu i sprzętu,
 • usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskich,
 • naprawa, remonty i utrzymanie oświetlenia ulicznego.